แม่น้ำยมท่วมนาข้าวชาวนาสุโขทัยเสียหายบกว่า 1 หมื่นไร่

894

จากเหตุการณ์ที่ริมฝั่งแม่น้ำยมในอำเภอเมืองสุโขทัยขาดมาเกือบ 1 สัปดาห์ ตอนนี้มวลน้ำที่ไหลบ่าได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านอย่างหนัก โดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง ซึ่งได้รับความเสียหายมากกว่า  1  หมื่นไร่แล้ว หลังจากจุดที่ริมฝั่งแม่น้ำยมขาดถูกน้ำกัดเสาะเป็นบริเวณกว้างขึ้น   

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89

ชาวบ้านจำนวนมากออกมาดักจับปลาตามร่องน้ำที่ไหลเข้าสู่นาข้าว ซึ่งกำลังตั้งท้องออกรวงในอำเภอเมืองสุโขทัย โดยมวลน้ำเหล่านี้กำลังไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งนากว่า 1 หมื่นไร่

อมร  ศรีชู  เป็นหนึ่งในชาวนาลุ่มน้ำยมแถบอำเภอเมืองสุโขทัย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เนื่องจากผืนนาเกือบ 40  ไร่ของเขา  ยังคงจมอยู่กับกระแสน้ำ  เมื่อนาข้าวทั้งหมดเสียหายเท่ากับว่าเงินกว่า 1 แสนบาทที่กู้ยืมมาทำนาก็ขาดทุน

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ลงพื้นที่ในจุดที่ริมฝั่งแม่น้ำยมขาด ซึ่งมวลน้ำยังคงกัดเสาะริมฝั่งขยายตัวมากขึ้นแทบทุกวัน   แต่หากต้องหยุดการไหลของน้ำคงทำได้ยากในเวลานี้

แม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอเมืองสุโขทัยยังคงมีปริมาณเกินจุดวิกฤต โดยน้ำบางส่วนได้ไหลเข้าสู่ท้องนาและบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างแล้ว

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89

ขยะจำนวนมากที่อัดทับอยู่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำยางซ้ายซึ่งกั้นแม่น้ำยม  เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายช้า กระทั่งทางจังหวัดเริ่มตักขยะที่เต็มไปด้วยซากพืชออกจากจุดนี้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89

เจ้าหน้าที่สามารถตักขยะออกจากหน้าประตูระบายน้ำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่อย่างน้อยก็ทำให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ขยะส่วนใหญ่ที่อัดทับอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคือ ซากพืช โดยเฉพาะท่อนไม้ ที่กำลังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบางคน ซึ่งเก็บท่อนไม้เหล่านี้ไปเผาถ่านสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89

เมื่อประตูระบายน้ำยังคงถูกอัดทับด้วยขยะ  จึงส่งผลให้มวลน้ำดันตัวเข้าสู่จุดที่ริมฝั่งแม่น้ำยมขาดมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากอยู่ห่างกันเพียง  500  เมตร ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาในการแก้ไขสถานการณ์ ดังนั้นผืนนาที่รับน้ำจากจุดที่ริมฝั่งแม่น้ำยมขาดจึงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง    

ชนะชัย  แก้วผาง 

รายงาน