ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผึ้งหลวงทำรังบนผาน้ำตกชาติตระการ กว่า 100 รัง

1108

ผึ้งหลวงนับล้านตัวเริ่มบินเข้ามาทำรังบริเวณบนผา ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก กว่า 100 รัง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ ยังคงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นน้ำตกและธรรมชาติ

ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 “มะลิวัลย์” นอกจากความสวยงามน้ำตกแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้อีกนั่นก็คือ ผาผึ้งร้อยรัง หน้าผาขนาดใหญ่ที่มีผึ้งหลวงนับล้านตัวมาทำรังเต็มหน้าผา ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงกลางปี

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเพียง 80 เมตร เข้าไปชมความมหัศจรรย์ของฝูงผึ้งที่มารวมตัวกันทำรังอยู่ใกล้ๆ บางรังมีความยาวมากกว่า 1 เมตร ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มี่ไม่แห้งแล้งมากทำให้ มีผึ้งหลวงมาจับจองสร้างรังผึ้งขนาดเล็ก และใหญ่ รวมมากกว่า 100 รัง สร้างความตื่นตาแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

สำหรับผาผึ้งร้อยรัง เป็นอันซีนของน้ำตกชาติตระการที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ทราบ เลยได้ไปสัมผัสความสวยงาม โดยผึ้งหลวงที่มาทำรังอยู่รวมกัน ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป