ครูหนุ่มวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกือบ 1,000 ภาพ

557

ครูหนุ่มวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกือบ 1,000 ภาพ และยังสอนลูกศิษย์ให้สามารถวาดได้ พร้อมกับสอดแทรกหลักคำสอนเรื่องความพอเพียง

นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร ชาวบ้านแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาศิลปศึกษา อยู่ที่โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ บรรจงวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมัน

ครูถาวรเล่าถึงแรงบันดาลใจในการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้งหมดเกือบ 1,000 ภาพ ว่าเกิดจากการติดตามข่าวสารและเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ ให้พสกนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงคิดว่าตัวเขาเองน่าจะทำประโยชน์ให้สังคมบ้าง จึงได้สอนลูกศิษย์ให้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับอธิบายถึงหลักคำสอนของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง เพื่อให้เด็กๆ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ครูถาวรยังได้สอนลูกศิษย์ตัวน้อยซึ่งก็คือ ลูกสาว วัย 6 ขวบของตัวเอง ให้สามารถวาดและระบายสีพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถส่งเข้าประกวดในโครงการต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย