คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันสงกรานต์

739

ชีวิตคนเราหาความแน่นอนไม่ได้ เมื่อมีชีวิตอยู่อยากทำอะไรควรรีบทำ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีตรงกับวันปีใหม่ไทย พระอาจารย์มีคติธรรมเกี่ยวกับช่วงเวลาของชีวิตมาฝากดังนี้

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เราถือกันว่าวันดังกล่าวนี้ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่แบบไทยแท้แต่โบราณ

เมื่อวันสงกรานต์มาถึงนอกจากทำบุญสุนทานกันตามประเพณีแล้ว เราควรตั้งปณิธานเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเตือนตัวเองว่า หากเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเทศกาลปีใหม่ วันเดือนปีที่ผ่านมา ผ่านไป ก็เป็นไปได้อย่างดีแค่ตัวเลขบนปฏิทินเท่านั้น

โบราณาจารย์แต่กาลก่อนท่านสอนว่า หากอยากให้วัน เดือน ปี มีความหมายต่อชีวิต ก็ควรตั้งใจใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สมมุติว่าอายุโดยเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ ๑๐๐ ปี เราควรบริหารแต่ละช่วงของอายุให้เกิดคุณค่าสูงสุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๒๕ ปีที่ ๑ (๑-๒๕) ศึกษาหาความรู้ให้ดีที่สุด

๒๕ ปีที่ ๒ (๒๖-๕๐) สร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงที่สุด

๒๕ ปีที่ ๓ (๕๑-๗๕) คืนกำไรให้สังคมให้มากที่สุด

๒๕ ปีที่ ๔ (๗๖-๑๐๐) ปฏิบัติธรรม ชำระจิตให้บริสุทธิ์ เตรียมรับมือวันสุดท้ายอย่างสงบและหมดความห่วงหาอาลัย

ใครที่ไม่อยากเสียใจ เมื่อวันเดือนปีเคลื่อนคล้อยผ่านไป ก็ควรตั้งใจบริหารจัดการชีวิตให้ดี เพราะเวลาแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี จะเคลื่อนผ่านชีวิตเราเพียงครั้งเดียว ผ่านแล้วผ่านเลยชั่วนิรันดร์ไม่อาจหวนคืนกลับมาเป็นครั้งที่สอง

คมธรรมประจำวันนี้

         หากไม่อยากเสียใจในวันหนึ่งข้างหน้า จงตั้งใจว่า ข้าพเจ้าจะใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด