คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เตรียมตัวตายเอาไว้เสมอ

460

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะมีข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุให้ได้เห็นตามสื่อต่างๆอยู่ประจำ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธ ได้นำคติธรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมาเตือนสติคุณผู้ชมดังนี้

ความตายก็เหมือนกับขุนเขาหิมาลัย ทั้งสูงทั้งใหญ่เกินกว่าที่คนธรรมดาจะฝ่าข้ามไปได้ มนุษย์และสรรพชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ตายคงไม่มี และเมื่อจะตายนั้นก็ยากที่ใครจะรู้ล่วงหน้า สิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ คือ การเตรียมตัวตายเอาไว้เสมอ และวิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดก็คือ การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท  มีอยู่ถึง ๑๒ ฐานะ ได้แก่

๑. ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว

๒. ไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว

๓. ไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง

๔. ไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มาก

๕. ไม่ประมาทในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ

๖. ไม่ประมาทในการงานว่าพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อ

๗. ไม่ประมาทในบุพการีว่าท่านยังไม่แก่เลย

๘. ไม่ประมาทในครอบครัวว่าทุกคนยังสุขสบายดีคงไม่มีปัญหาอะไร

๙. ไม่ประมาทในพาหนะว่าเราขับขี่อย่างมืออาชีพอุบัติเหตุคงไม่เกิด

๑๐. ไม่ประมาทในเงินทองว่ายังมีอยู่มากมาย

๑๑. ไม่ประมาทในอำนาจวาสนาว่าจะจิรังยั่งยืนตลอดไป

๑๒. ไม่ประมาทในคนเล็กคนน้อยว่าต่ำต้อยด้อยค่าจะมีปัญญามาต่อกรได้อย่างไร

ใครประมาทใน ๑๒ ฐานะที่กล่าวมาก็นับว่าตายไปแล้วครึ่งตัว ส่วนผู้ใดไม่ประมาทท่านว่า จะเป็นผู้ถือเอาสาระแห่งชีวิตไว้ได้อย่างสมบูรณ์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ไม่มีใครต่อรองกับพญามัจจุราชได้ เราทำได้อย่างดีที่สุด ก็เพียงแค่เตรียมรับมือการมาถึงของท่านอย่างมีสติเท่านั้น