คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เจริญสติในทุกที่ ทุกอิริยาบถ

152

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมของการเจริญสติ หรือการตั้งจิตภาวนาได้ทุกที่ และทุกเวลามาฝากดังนี้

การเจริญสติ คือ หัวใจของการปฏิบัติธรรม พอ ๆ กับที่เป็นหัวใจของการดำรงชีวิต

ตามหลักการที่ถูกต้องการเจริญสติจะต้องอยู่ในทุกอิริยาบถ แต่คนไม่น้อยมักคิดว่า การเจริญสติต้องไปทำกันที่วัด ที่สำนักปฏิบัติธรรมเท่านั้น พอออกวัดมาแล้วไม่ต้องทำก็ได้ นี่คือความเข้าใจผิด

ซึ่งหลวงพ่อชา สุภัทโทก็เคยเตือนเอาไว้ว่า “ภาวนา ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งหลับตาภาวนา บางคนก็มาวัดทุกวัน พอกลับไปบ้านทะเลาะกับลูกกับผัว ทะเลาะกับใครต่อใคร เขาเข้าใจว่าเวลานั้นเขาออกจากภาวนาแล้ว ความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติภาวนานี้ จะอยู่ในวัดก็ตาม นอกวัดก็ตาม เหมือนกับเราได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดี ๆ เราอ่านหนังสือได้ในโรงเรียนแล้ว จะไปอ่านอยู่ที่บ้านก็ได้ จะอ่านอยู่ในทุ่งในป่าก็ได้ การภาวนานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้ที่มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นผู้มีโชค