คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เสียหรือดีไม่มีใครรู้

175

“หากเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกทางเดินของชีวิตได้” สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำคติธรรมจากเรื่องราวของมหาบุรุษคนหนึ่งมาฝากดังนี้

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตเรานั้นแขวนอยู่บนความไม่แน่นอน หรืออนิจจัง เรื่องบางเรื่องที่เรามองว่าดีในตอนต้น ตอนท้ายอาจไม่ดี, เรื่องที่เราเห็นว่าไม่ดีในตอนต้น แต่ตอนท้ายกลายเป็นเรื่องดี ๆ ก็เป็นได้

เมื่อนานมาแล้วที่ประเทศอินเดียมีเด็กคนหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวคนจัณฑาล เขามีชีวิตที่ตกต่ำดำมืดแทบไม่เหลือศักดิ์ศรี แห่งความเป็นคน

ด้วยสาเหตุแห่งความเป็นจัณฑาลนั่นเอง เจ้าเด็กคนนั้นจึงตั้งปณิธานว่า จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุดเพื่อที่จะเอาชนะชะตากรรมที่ถูกลิขิตมาโดยที่เขาไม่เคยมีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่ต้น

๒๐ ปีต่อมา เจ้าเด็กคนนั้นกลายเป็นนักคิด นักเขียน นักการเมือง นักปฏิรูปสังคม และผู้นำทางจิตวิญญาณ สุดท้ายเขากลายเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประเทศอินเดีย และยังได้รับเกียรติให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกต่างหาก

วันหนึ่งเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไป เขาได้กลายเป็นรัฐบุรุษของประเทศ วันตายของเขากลายเป็นวันสำคัญของคนทั้งชาติ อดีตเด็กจัณฑาลที่กลายเป็นมหาบุรุษคนนี้ก็คือ DR.อัมเบดการ์

ความเป็นจัณฑาลทำให้ท่านถูกรังแก ถูกกระทำย่ำยีดังหนึ่งไม่ใช่คน แต่แล้วมันก็ผลักดันเขาด้วยเช่นกัน นี่แหละปราชญจึงว่า “ในดีมีเสีย ในเสียก็มีดี”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อาจแฝงตัวมาในนามของความยากลำบาก