คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน กวีนิพนธ์ดลธรรม ๓

126

โลกใบนี้แม้เต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม แต่สิ่งที่งามอย่างมีคุณค่านั้นมักจะหายากเสมอ  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้กล่าวถึงความงดงามในบทกวีนิพนธ์ของพระพุทธเจ้า และจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้น รับชมดังนี้

กวีนิพนธ์ดลธรรมที่มีความไพเราะเพราะพริ้งด้วยคุณค่าเชิงเนื้อหา และภาษาศาสตร์ในคัมภีร์พระธรรมบทมีอยู่มากมาย ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นพระอัจฉริยภาพทางกวีนิพนธ์ของพระบรมครู ซึ่งในบทดังต่อไปนี้ ทรงเล่นกับคำว่า “สาระ” หรือ “แก่นสาร” ได้อย่างไพเราะจับใจ

ถ้าหากเป็นกวีนิพนธ์ในภาษาไทยเราเรียกทักษะนี้ว่าที่เป็นกวีนิพนธ์ที่ “งามคำ” และ “งามความ” ดังนี้

          “ผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ

เห็นสิ่งเป็นสาระ ว่าไร้สาระ

ผู้นั้นมีความคิดผิด

ย่อมไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นสาระ

           ส่วนผู้ใดรู้จักสิ่งที่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ

สิ่งที่ไร้สาระ ว่าไร้สาระ

ผู้นั้นมีความคิดถูก

ย่อมประสบกับสิ่งที่เป็นสาระ”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                สิ่งที่เป็นสาระก็รู้เท่า           สิ่งที่ไร้สาระก็รู้ทัน

และดังนั้นจึงอยู่กับปัจจุบันเฉพาะกับสิ่งที่เป็นสาระ