คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ระลึกถึงพระบิดาประชาชาติ รัชกาลที่ ๙ (๒)

138

ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้หยิบยกพระบรมราโชวาทมากล่าวแล้วถึง ๔ ข้อด้วยกัน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ก็มีพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙  มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง  เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

วันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันรำลึกถึงวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ในวาระดังกล่าวนี้อาตมภาพขอเชิญชวนปวงเราชาวไทยมาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านต่อจากเมื่อวานมีดังนี้

๕. ผู้ที่มีความสุจริต แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต

๖. ความสามัคคี ปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง สองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้บ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ

๗. เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า “ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิด, พระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และมีประชาชนอยู่ข้างล่าง” แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอ และบริเวณไหล่อยู่เสมอ